583 3779
info@avondmavoaruba.com
IS AMA VOOR MIJ?
De AMA is voor iedereen die:
- een diploma op een hoger niveau wil halen
- gezakt is op de Mavo dagschool en alleen de onvoldoende vakken wil overdoen
- een ander profiel wil kiezen
- al een diploma heeft maar een extra vak nodig heeft voor zijn vervolgopleiding
- door omstandigheden geen onderwijs kon volgen of vertraging heeft opgelopen en alsnog een
diploma wil halen
- hogerop wil komen in zijn/haar werk

Op de Avondmavo worden relatief weinig lessen gegeven, zeker als je het vergelijkt met een dagschool. Dat betekent dat je thuis meer moet werken en dat er een groter beroep op zelfstandig studeren wordt gedaan. Je hebt daarvoor discipline en wilskracht nodig. Ook kun je ‘s avonds bijvoorbeeld niet altijjd naar feestjes, repetities of trainingen van verenigingen gaan. De studie aan de Avondmavo biedt je een opstap naar een mooie toekomst. Het is een uitdaging waarbij jouw doel centraal staat.
KIES JOUW TRAJECT
In 1 jaar een mavodiploma (start in examenklas)
Je kunt bij de Avondmavo je mavodiploma halen in 1 jaar als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:
Je bent 16 jaar of ouder en
-Je bent overgegaan van Mavo klas 3 naar Mavo klas 4;
-Je bent in Mavo klas 4 niet geslaagd;
-Je bent in Havo 3 blijven zitten;
-Je bent in Havo klas 4 blijven zitten.
In 2 jaar een mavodiploma (start in leerjaar 3)
Je kunt bij de Avondmavo je mavodiploma halen in 3 jaar als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:
Je bent 16 jaar of ouder en
-Je bent overgegaan van Mavo klas 2 naar Mavo klas 3;
-Je bent in Mavo klas 3 blijven zitten;
-Je hebt een EPB-diploma niveau 1 (doorstroom) en voldoet aan de volgende voorwaarden:
-Je hebt minimaal een 7 voor Nederlands (let op: 6,9 wordt niet gezien als een 7) en voor de
theoretische vakken heb je gemiddeld minimaal een 7.
In 3 jaar een mavodiploma (start in leerjaar 2)
Je kunt bij de Avondmavo je mavodiploma halen in 3 jaar als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:
Je bent 16 jaar of ouder en
-Je bent overgegaan van Mavo klas 1 naar Mavo klas 2;
-Je hebt een EPB-diploma niveau 2 of 1 (uitstroom of doorstroom);
-Je bent t/m de EPB examenklas niveau 1 (doorstroom) gekomen maar je hebt geen diploma behaald en
-je bent ouder dan 17 jaar. Je krijgt een intakegesprek en een contract;
-Je bent in Mavo klas 2 blijven zitten;
-Je hebt deelgenomen aan de instaptoets van de Avondmavo en hebt een Mavo-advies als resultaat.
Fast-track traject
Leerlingen in een 3 jarig traject kunnen hun traject versnellen en slagen in 2 jaar. Hoe gaat dit?
Om in een fast-track traject te komen moet je op jouw eerste rapport in december voor alle vakken
samen gemiddeld een 8 hebben staan en minimaal een volle 7 voor het vak Nederlands. Als dit het geval
is kun je opgevoerd worden tijdens de rapportvergadering om direct bevorderd te worden (over te
gaan) naar het volgende leerjaar.
Langzamer
Langzamer kan ook. Je kunt jouw examenjaar bijvoorbeeld verdelen over twee jaar; je doet dan een
paar vakken in het eerste schooljaar en de rest van de vakken in het schooljaar daarop. Voor de vakken
die je behaalt krijg je een certificaat en voor alle certificaten samen, als je voldoet aan de diploma-eisen,
krijg je een diploma onder dezelfde voorwaarden als op een middelbare school.
Mocht je niet voldoen aan de toelatingseisen of heb je twijfels en advies nodig, dan kun je telefonisch
contact met ons opnemen op telefoonnummer 583-3779.
Fysiek of online?
Bij het inschrijven krijg je de keuze om je in te schrijven voor fysieke lessen of online lessen. Kies je voor
fysiek, dan kom je gedurende het schooljaar fysiek naar school om je lessen te volgen. Kies je voor
online dan volg je de lessen gedurende het schooljaar online maar maak je alle toetsen op school.
Is online voor jou?
Online is geschikt voor jou als je zeer zelfstandig bent en jouw persoonlijke omstandigheden het niet
toelaten om fysiek les te volgen. Bovendien moet je beschikken over een laptop, computer of tablet met
een werkende camera en microfoon. Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken naar jouw situatie en
wordt er beoordeeld of je een geschikte kandidaat bent om de lessen online te volgen. Online is niet
voor iedereen, het eist veel discipline!
WAT IS NIEUW
Voor de talen gaat er veel veranderen. In de examenklas zullen er 5 SE cijfers zijn inplaats van 3.
Er komt minder accent te liggen op gramatica en meer accent op de taalvaardigheden.
De taalvaardigheden zijn:
Leesvaardigheid
Kijk en luistervaardigheid
Spreek/Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.Ook het aantal boeken en de manier waarop boeken getoest worden zal veranderen.
In het vak Geschiedenis en Informatica. zal aandacht besteed worden aan het onderdeel burgerschap.Misschien weet je niet precies wat dit inhoud maar maak je maar niet druk want je docent zal je hier alles over uitleggen. Het zal in ieder geval heel intresant zijn en leerzaam.
Avondmavo gaat de eerste stappen zetten naar een GROENE SCHOOL. Een groene school is een school die rekening houdt met het milieu. Wat gaat wij doen?
De eerste stap is het hergebruiken van papier stimuleren. In de docentenkamer komt een papierbak. Papier die wij niet meer gebruiken
zal worden ingeleverd om te recyclen.
De Avondmavo zal meer digitaal gaan
werken en op deze manier zuiniger om gaan met papier.
Dit schooljaar is het schoolgeldverhoogd met Afl. 50,-Voor leerjaar 2 en 3 is de schoolgeldin totaal geworden Afl. 125,- envoor leerjaar 4 is dit totaal Afl. 175,-Hiernaast betaal je nog voor jeleermiddelen en hoef je dus niet zelfhiervoor te zorgen.Afhankelijk van je vakken zal hettotaal bedrag berekend worden.
De aanwezigheid zal strenger bijgehouden worden. Mocht je 2 weken achter elkaar niet aanwezig zijn zonder je te melden bij de directie, dan zal de Avondmavo overgaan tot uitschrijving. Je ontvangt een waarschuwingsbrief en vervolgens een uitschrijvingsbrief. Dezelfde regel wordt toegepast indien je gedurende een CP periode alle CP’s niet hebt gemaakt en geen Medwork brief hebt ingeleverd.
Voor leerlingen die minderjarig zijn zal er voor de ouders een informatieavond georganiseerd worden aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze avond ontvangen de ouders informatie
over hoe er gewerkt wordt op de Avondmavo. De jaarlaagcoachen
zullen via e-mail een uitnodiging
sturen naar de ouders.
Aan het begin van het schooljaar wordt er een profielwerkstukweek georganiseerd. Zit je in leerjaar 4 en
heb je jouw profielwerkstuk nog niet afgerond met een voldoende, dan is deze week speciaal voor jou.
Je wordt tijdens deze week begeleid om te kunnen starten met jouw profielwerkstuk. Zonder een
voldoende voor je profielwerkstuk kun je niet slagen.
Uitvallen tijdens het schooljaar zal bijgehouden worden. Val je twee jaar achter elkaar uit, dan mag je je
het eerstvolgende schooljaar voor een periode van 1 schooljaar niet inschrijven bij de Avondmavo.
De lessen worden niet meer blended (fysiek en online tegelijk) gegeven. Hierdoor is er niet meer de
mogelijkheid, wanneer je ziek bent, de lessen online te volgen.
KOSTEN

KOSTEN SCHOOLJAAR 2023-2024

De jaarlijkse kosten verschillen per schooljaar en profiel. De kosten bestaan uit schoolgeld, administratie kosten en leermiddelen (digitale leeromgeving/flexboeken/readers).

Het schoolgeld voor alle leerjaren kan overgemaakt worden op de nieuwe bankrekeningnummer van de Avondmavo

(LET OP: Nieuw bankrekeningnummer!) Aruba Bank 6028090190, vergeet niet je naam te vermelden, jouw leerjaar en het schooljaar. Het bedrag kan ook op ons kantoor betaald worden middels swipen. Contant geld (cash) wordt niet geaccepteerd.

Zonder betaling wordt de inschrijving niet verwerkt. Je betaalt schoolgeld voor het hele schooljaar. Als je stopt wordt je schoolgeld niet gerestitueerd.

Leerlingen die het totaal bedrag niet in 1 keer kunnen betalen kunnen een betalingsregeling aanvragen. Hiervoor dien je de aanvraagformulier in te vullen die te verkrijgen is op ons kantoor. Betalingsregeling: bedrag kan verdeeld worden over 3 betalingen. Eerste betaling nooit minder dan Afl. 250,- Bedragen gelijk aan of minder dan AWG. 250,- dienen compleet betaald te worden. 1ste betaling is in juni/juli, 2de betaling is in augustus en 3de betaling in september.

Leerjaar 2 en leerjaar 3
Schoolgeld AWG.100,-
Administratie kosten AWG. 25,-
Leermiddelen zie vakken
Leerjaar 4
Schoolgeld AWG. 100,-
Administratie kosten AWG. 25,-
Examengeld AWG. 50,-
Leermiddelen zie vakken
Leerjaar 2 en 3: Leermiddelen
Wiskunde                         AWG. 80,-
Nederlands                      AWG. 63,-
Spaans                             AWG. 10,-
Engels                              AWG. 65,-
Papiamento                     AWG. 10,-
Scheikunde                      AWG. 65,-
Biologie                            AWG. 63,-
Economie                         AWG. 62,-
Geschiedenis                    AWG.20,-
Aardrijkskunde                AWG.20,-
Leerjaar 4: Leermiddelen
Wiskunde                         AWG. 80,-
Nederlands                      AWG. 63,-
Spaans                             AWG. 10,-
Engels                              AWG. 10,-
Papiamento                     AWG. 10,-
Scheikunde                      AWG. 129,-
Biologie                            AWG. 126,-
Economie                         AWG. 123,-
Geschiedenis                    AWG.20,-
Aardrijkskunde                AWG.20,-
INSCHRIJVING

INSCHRIJVEN AVONDMAVO

Voor het schooljaar 2023 – 2024 kun je je digitaal inschrijven bij de Avondmavo vanaf 2 juni tot en met 6 juli 2023.Voordat je jezelf inschrijft is het belangrijk dat je alle informatie op deze pagina eerste goed doorneemt.

SCHRIJF JE NU IN!

PROFIELEN

Je volgt 6 of 7 profiel vakken:Nederlands, Engels
3 vakken uit jouw gekozen profiel
1 of 2 vakken uit de keuzevakken

Mavo profielen
Begin klas 2 kies je een profiel. Om de beste profielkeuze te maken moet je goed kijken naar welke vakken je belangstelling uitgaat.
Je profielkeuze is belangrijk voor je vervolgonderwijs en/of beroep.

De Mavo-opleiding kent 3 profielen
Mens en Maatschappijwetenschappen
Natuurwetenschappen
Humaniora

Vervolgstudie
Wil je na de Avondmavo naar de Avondhavo dan raden wij jou aan om 7 vakken te kiezen. Ga je na de Avondmavo naar de EPI dan kun je 6 vakken volgen in plaats van 7.Wil je weten welke vakken je nodig hebt voor de EPI, bezoek dan de website van de EPI: www.epiaruba.com.Wil je meer informatie van de Avondhavo bezoek dan de website van de Avondhavo: www.avondhavoaruba.com.

Elk profiel bestaat uit een
Gemeenschappelijk deel, hierin zitten de gemeenschappelijke vakken:  Engels, Nederlands (verplicht ongeacht profiel);
Profieldeel, hierin zitten de vakken die horen bij het gekozen profiel;
Keuzedeel, hier kies je 1 of 2 vakken naar eigen keuze.In leerjaar 2 en 3 krijg je 1 keer per week 1 lesuur Informatica (IK).Tijdens de Informaticalessen leer je met het Microsoft Office pakket werken en leer je handige ICT vaardigheden aan. De informatica lessen zijn verplicht en worden meegenomen in de bevorderingsnormen.
MM01
MM02
MM03
NE
NE
NE
EN
EN
EN
WI
WI
WI
GS
GS
GS
EC
EC
EC
SP
PA
BIO
PA /
BIO
BIO
MM04
MM05
MM06
NE
NE
NE
EN
EN
EN
WI
WI
WI
AK
AK
AK
EC
EC
EC
SP
PA
BIO
PA /
BIO
BIO
MM07
MM08
MM09
NE
NE
NE
EN
EN
EN
WI
WI
WI
GS
GS
GS
AK
AK
AK
SP
PA
BIO
PA /
BIO
BIO /
EC
EC
NW01
NW02
NE
NE
EN
EN
WI
WI
SK
SK
BIO
BIO
SP
PA
PA / EC
EC
HU01
HU02
HU03
NE
NE
NE
EN
EN
EN
SP
SP
SP
AK
AK
AK
GS
GS
GS
PA
WI
EC
WI / EC
EC

LEEFTIJD 16 of 17 JAAR

Ben je 16 jaar? Dan kunnen je ouders jouw online aanmelde. Je ouders zullen aan het begin van het schooljaar uitgenodigd worden voor een informatieavond. Je bent namelijk nog minderjarig en leerplichtig (16jaar), dit betekent dat er andere regels voor jou gelden.

LEEFTIJD 18 JAAR OF OUDER

Alle leerlingen van 18 jaar en ouder zijn welkom bij de Avondmavo. Kijk ook naar de andere toelatingseisen (link toelatingseisen) voordat je je inschrijft.

INTAKEGESPREK

Nadat je je hebt ingeschreven via de website van de Avondmavo, krijg je van ons een bevestigingsmail. Hierin vertellen we je dat je inschrijving goed is gegaan. Enkele leerlingen zullen uitgenodig worden voor een intakegesprek.

Wie krijgt een intakegesprek?

edereen die tot de EPB examenklas niveau 1 (doorstroom) is gekomen maar geen diploma heeft behaald en 17 jaar of ouder is.Tijdens het gesprek wordt er gekeken naar jouw situatie en bepaald wat het beste traject voor jou is. Er worden afspraken gemaakt en een contract getekend.

SCHOOLREGELS

Als je voor de Avondmavo kiest, dan moet je bewust zijn dat je onderwijs volgt voor volwassenen. Dit houdt in dat we van onze leerlingen verwachten dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen.We vragen van de leerlingen een positieve en correcte houding ten opzichte van hun studie en de omgangsnormen. Respect voor elkaar, geen storend gedrag vertonen en inzet voor de studie staan daarbij centraal. Hierbij een overzicht van de schoolregels. Neem ze goed door voordat je jezelf inschrijft.
1. Bijwonen lessen
2. Op tijd in de lessen
3. Lesmateriaal en huiswerk
4. Gedrag
5. Lokalen
6. Kleding
7. Schoolcarnet
8. Schoolterein
9. Toetsen/CP/SE/CSE

Voorwaarden voor het volgen van online lessen

1.De leerling beschikt over de nodige apparatuur met werkende camera, microfoonen de nodige internetverbinding om zijn/haar online lessen te volgen;
2. De leerling zal zorgen dat zijn/haar camera altijd aan zal staan tijdens de lessen;
3. De leerling zal zorgen dat hij/zij altijd gepast gekleed zal zijn;
4. De leerling zal zorgen dat de lessen achter een bureau of tafel gevolgd zullenworden;
5. De leerling zal actief participeren aan de lessen en ook gedurende de hele lesonline blijven;
6. De leerling zal geen andere dingen doen tijdens de lessen;
7. De leerling is verplicht om tijdens de proefwerk-, cp- en/of examenweken, zoalsaangegeven in de schooljaarkalender, fysiek op school te San Nicolas locatieaanwezig te zijn;
8. Indien de leerling zich niet aan bovengenoemde regels houdt, heeft de docenthet recht om de leerling uit de classroom te verwijderen;
9. AMA behoudt het recht om de leerling te verplichten tot fysieke deelneming aande lessen, indien de online lessen niet de juiste resultaten leveren voor deleerling of indien de leerling zich niet aan de bovengenoemde afspraken houdt.
INSTAPTOETS
INSTAPTOETS 2024
Voor wie?
Wat nodig?
Waar inschrijven?
Waar en wanneer?
Resultaten